news_ico

Registrační kód

Pro získání přístupu na stránky portálu potřebujete registrační kód, který identifikuje Váš prostor. Tento kód získáte od Vašeho bytového správce.
demo kod
Pokud máte kód a nemáte ještě přihlašovací jméno, můžete přistoupit k samotné registraci. Budete potřebovat mobilní telefon a emailovou schránku, kam Vám příjdou dva kontrolní kódy. Zvolte si přihlašovací jméno, heslo, přezdívku, přečtěte a odsouhlaste všeobecné podmínky. Registrace trvá jen pár minut.
Registrace
news_ico

Nedostal jsem kód...

Pokud Vám Váš správce registrační kód neposkytl, oslovíme jej Vaším jménem a pokud to bude možné, požádáme o vygenerování registračního kódu. V případě zájmu o přístup do portálu stačí vyplnit následující údaje, o zbytek se postaráme my.
Odesláním údajů uděluji dobrovolně společnosti ANASOFT APR, spol. s r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v rozsahu jméno, příjmení, email, adresa za účelem získání registrace na portálu poschodech.cz. Souhlas uděluji po dobu 2 let. Jsem si vědom toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat na adrese poschodoch@poschodoch.cz. Odesláním údajů nevzniká nárokovatelné právo na získání registračního kódu. Jeho vydání je podmíněno technickými možnostmi Vašeho správce.
*Vaše jméno:

*Vaše emailová adresa:

*Město

*Adresa Vašeho bytového domu:

Číslo Vašeho bytu:

Vaše mobilní číslo:

*Správcovská společnost, která spravuje Váš byt:

Captcha
*Zadejte kód (4 znaky) z obrázku: