news_ico

Registrační kód

Pro získání přístupu na stránky portálu potřebujete registrační kód, který identifikuje Váš prostor. Tento kód získáte od Vašeho bytového správce.
demo kod
Pokud máte kód a nemáte ještě přihlašovací jméno, můžete přistoupit k samotné registraci. Budete potřebovat mobilní telefon a emailovou schránku, kam Vám příjdou dva kontrolní kódy. Zvolte si přihlašovací jméno, heslo, přezdívku, přečtěte a odsouhlaste všeobecné podmínky. Registrace trvá jen pár minut.
Registrace
news_ico

Nedostal jsem kód...

Pokud Vám Váš správce registrační kód neposkytl, oslovíme jej Vaším jménem a pokud to bude možné, požádáme o vygenerování registračního kódu. V případě zájmu o přístup do portálu stačí vyplnit následující údaje, o zbytek se postaráme my.
*Vaše jméno:

*Vaše emailová adresa:

*Město

*Adresa Vašeho bytového domu:

Číslo Vašeho bytu:

Vaše mobilní číslo:

*Správcovská společnost, která spravuje Váš byt:

Captcha
*Zadejte kód (4 znaky) z obrázku:


* Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu kontaktního formuláře za účelem kontaktování mé správcovské společnosti ohledně získání registrace na portálu poschodech.cz. Odvolání souhlasu jako i uplatnění práv dotčených osob podle je možné kdykoliv na e-mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti. Odesláním údajů nevzniká nárokovatelné právo na získání registračního kódu. Jeho vydání je podmíněno technickými možnostmi Vašeho správce.